Description

ویژگی های ژل هموستاپ آلومینیوم کلراید – BornaAlum Gel:

– بند اورنده خونریزی های خفیف دهانی بدون شکل گیری لخته کمتر از 1 دقیقه

– مناسب برای کنترل خون ریزی در Zone Esthetic( ناحیه زیبایی) به دلیل ماهیت بدون رنگ

– عدم ایجاد تغییر رنگ در ترمیم های کامپوزیتی

– شست و شوی راحت ، عدم تداخل با پروسه باندینگ

– حجم: 3 میل