توضیحات

ساخت : آلمان

کاربرد ها :
– سمان اینله ، آنله ، بریج و کراون
– سمان پست های فلزی
– سمان بند های ارتودنسی

ویژگی ها :
زیست سازگاری و عدم تحریک پالپ
چسبندگی و اتصال مطلوب به بافت دندان
کاربر پسندانه
ثبات ابعادی مطلوب
رادیواپک

آماده سازی : مخلوط کردن به نسبت 3 گرم پودر + 1 میلی لیتر مایع
زمان کارکرد : 3 دقیقه در دمای اتاق
ستینگ تایم : 5 الی 7 دقیقه
10 الی 15 دقیقه زمان برای برداشت اضافات