Description

  • تهیه شده از پارچه تار و پودی و 100% پنبه
  • از نوع ساده یا دارای نخ باریم (نخدار)
  • بافته شده از نخ نمره 1/20 , 1/30 انگلیسی
  • بدون سر نخ آزاد و پرز
  • بدون بو (در حالت خشک و تر) عاری از هرگونه مواد شیمیایی
  • عاری از هرگونه آلودگی فیزیکی و پرز
  • قابلیت جذب بالای خون و محلول های ضدعفونی کننده
  • مناسب برای شستشو دادن، ضدعفونی گردن و پانسمان جراحت ها و جذب خون در اعمال جراحی و دندانپزشکی