محصولات کمپانی آکسفورد ساینتیفیک مواد دندانپزشکی درجه یک است که در آلمان تولید می شوند.
آنها برای رعایت دقیق ترین نیازها و الزامات حرفه دندانپزشکی توسعه یافته اند.

اشتیاق به علم و نوآوری

تعهد ما این است که محصولات با کیفیت بالا و پیشگام دندانپزشکی را توسعه دهیم.
ما امیدواریم که اشتیاق ما برای علم و نوآوری برای شما مفید باشد.

.کار دندانپزشکی خود را راحت تر و هیجان انگیز تر کنید.