• بایت رجیستریشن OXFORD BITE حاوی2x 50 ml / 76 g Oxford Bite Automix 1:1 | 12 x Oxford Mix TIP(O) green
  • بایت رجیستریشن OXFORD BITE ثبت ارتباط بین فک و فک
  • ثبت دقیق و بدون تغییر
  • سازگار ونرم اما پایدار
  • سختی بالا .مقاومت شکستگی کافی و پایداری عالی
  • بایت رجیستریشن برپایه تکنولوزی سیلیکون پیشرفته به طور خاص برای ثبت دقیق بایت طراحی شده